Det eneste, der kommer af sig selv, er lommeuld og navlesnuller

Løsninger på kommunikationsproblematikker ligger aldrig lige for.

Vi søger altid i dybden for at forstå problemet, markedet, indsigterne og ikke mindst forretningen. Ingen er tjent med, at vi går i gang efter kun at have krattet i overfladen. Vi tror på resultatorienteret kommunikation, som tager udgangspunkt i fem kerneområder, der udgør fundamentet for relevant og effektiv kreativitet:

Forventning

Hvad er det helt konkret, kommunikationen skal opnå? Hvad er kriterierne for succes? Hvad er præmisserne for opgaven? Hvad er budgettet? Hvornår skal det bruges? Når vi har svarene, kan vi forventningsafstemme på et oplyst grundlag, og så er vejen banet for et målrettet samarbejde. Det plejer der at komme noget godt ud af: både et godt forløb og et godt resultat. For der er nu engang større sandsynlighed for at ramme rigtigt, når man ved, hvad man sigter efter. Træfsikkerheden øges yderligere gennem løbende analyser af reach og performance i det omfang, det er muligt. Det giver os nogle data og learnings, som vi kan bruge til optimering undervejs – eller som betryggende dokumentation for, at vi er på rette spor.

Forretning

For at komme på rette spor begynder vi med at kortlægge situationen. Alt efter opgavens natur og omfang bruger vi research, analyser og interviews til at sætte os grundigt ind i organisationen og arbejdsgangene. Vi er ikke bange for at stille spørgsmål, heller ikke de såkaldt dumme af slagsen, for det er ofte dem, der gør os klogere. Forretningsforståelse er kodeordet og vejen frem på dette tidspunkt i forløbet, og vores erfaring er, at jo mere vi graver, jo større er chancen for at finde guld.

Fortælling

Det er forbundet med en vis risiko at stille sig op på talerstolen, hvis man ikke i forvejen har gjort sig nogle tanker, ikke er klar i spyttet og er uforberedt på folks reaktioner. Hvis man derimod har fuldstændig styr på sin grundfortælling, kan man indtage podiet med ro i maven. Det kræver, at man ved, hvor man står, hvad man taler om, hvordan man taler om det, til hvem – og hvorfor. De rigtige svar munder ud i en indsigtsbaseret strategi, som er grundlaget for al kommunikation, og som sikrer en stærk sammenhængskraft.

Forandring

Det kan være et nyt design, et nyt navn, et kreativt koncept, en salgskampagne, produktudvikling, en filmproduktion, en hvilken som helst kommunikationsopgave – konsekvensen af vores arbejde vil altid være forandring. Forandring fryder kun, når den opstår som resultat af den rigtige strategi og den rigtige eksekvering, så det bruger vi en del energi på sammen med vores kunder. Vi skaber jo ikke forandring bare for forandringens skyld.

Forankring

Selv den mest solide kampagne kan hurtigt smuldre mellem hænderne, hvis den ikke er funderet i organisationen. Der er nødt til at være en intern forståelse for den eksterne kommunikation, og det er ikke nødvendigvis så meget, der skal til. Nogle gange kan den rigtige mail klare opgaven. Andre gange skal der måske laves kickoff, activation eller undervisningsmaterialer. Det kommer an på så meget. Sikkert er det, at en gennemtænkt forankring gør hele organisationen forandringsparat.

Sorry!
We are updating our international site.
Will be up soon - stay tuned.