Corporate design


Ivory Black Foundation

Formål: at mindske efterspørgslen

Ivory Black Foundation er sat i verden for at redde den afrikanske elefant, som er udrydningstruet på grund af efterspørgslen på elfenben. Især i Asien er markedet eksploderet siden 2010, hvilket har medført en voldsom stigning i antallet af krybskytter på de afrikanske stepper, hvor en elefant bliver dræbt hvert 15. minut. Ivory Black Foundation koncentrerer sin indsats omkring problemets rod, nemlig forbrugerne. Fonden arbejder på at ændre holdninger gennem oplysning og dermed få efterspørgslen til igen at aftage. Motor Agency har udviklet fondens visuelle identitet og website.


Sorry!
We are updating our international site.
Will be up soon - stay tuned.