Project creation

Nogle gange er vi så heldige at få lov til at udforme et projekt helt fra bunden. Vi laver strategien, navnet, identiteten, kommunikationen, færdiggørelsen og implementerer det hele til sidst. Det er det vi kalder Project creation - og vi har skabt projekter for nogle af Danmarks største og mest kendte organisationer, fonde og NGO’er.

Mary Fonden – LæseLeg

Pionérarbejde

LæseLeg er et pædagogisk redskab, der gennem dialogisk læsning er med til at udvikle de sproglige kompetencer hos børn i vuggestuer, dagpleje, børnehaver og indskoling. Dialogisk læsning handler om at involvere børnene og gøre læsningen til en interaktiv leg frem for traditionel højtlæsning. Ved for eksempel at stille spørgsmål undervejs kan pædagogen arbejde med børnenes sprog, så det bliver mere nuanceret. Et begrænset sprog kan være isolerende og frustrerende, så ved at give sproget vokseværk kan børnene lære at udtrykke sig bedre og således indgå bedre i fællesskaber.

Dialogisk læsning er en internationalt anerkendt metode til at udvide børns ordforråd og udvikle deres kommunikative evner. LæseLeg blev lanceret i 2012 som det første danske arbejdsmateriale på området.
Motor Agency står bag navnet og den visuelle identitet, som vi desuden opdaterede i 2016, da Mary Fonden udbyggede materialet til også at omfatte de 1-3-årige.


Sorry!
We are updating our international site.
Will be up soon - stay tuned.