Project creation

Nogle gange er vi så heldige at få lov til at udforme et projekt helt fra bunden. Vi laver strategien, navnet, identiteten, kommunikationen, færdiggørelsen og implementerer det hele til sidst. Det er det vi kalder Project creation - og vi har skabt projekter for nogle af Danmarks største og mest kendte organisationer, fonde og NGO’er.

Mary Fonden – Me & We

Skab en socialt stærk ungdom

Flere undersøgelser har vist en stigning i de unges sociale mistrivsel, herunder stress, pres og ensomhed. Derfor gik Mary Fonden, Just Human, Efterskoleforeningen og Tuborgfondet sammen om projektet Me & We, som bliver udrullet på danske efterskoler. Og netop på efterskolerne er der en oplevelse af, at et stigende antal elever har brug for ekstra hjælp til at falde til og trives. Ligesom elevsammensætningen på efterskoler er repræsentativ for gruppen af danske unge. Mange efterskoler oplever, at der er brug for nye metoder og inspiration til at hjælpe flere elever til at overkomme de udfordringer, de møder, og finde vej i det sociale fællesskab, som skolen udgør. 

Målet med projektet er at skabe en socialt stærk ungdom. Motor Agency fik til opgave at navngive projektet, designe den visuelle identitet og udforme en stor del af det undervisningsmateriale, som elever og lærere skal arbejde med.


Sorry!
We are updating our international site.
Will be up soon - stay tuned.