Project creation

Nogle gange er vi så heldige at få lov til at udforme et projekt helt fra bunden. Vi laver strategien, navnet, identiteten, kommunikationen, færdiggørelsen og implementerer det hele til sidst. Det er det vi kalder Project creation - og vi har skabt projekter for nogle af Danmarks største og mest kendte organisationer, fonde og NGO’er.

Mary Fonden

Styrk trivslen, styrk skolen

Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet arbejder alle for en fremtid, hvor ingen oplever mobning. Derfor har de samlet kræfterne i Alliancen mod mobning. Alliancens vision er at gøre det let for skolerne at sætte målrettet ind over for mobning og at fremme mobbefri skolemiljøer i Danmark. Skolestyrken er Alliancen mod mobnings første fælles initiativ. Det er et trivsels- og antimobbeprogram, der som det første af sin slags arbejder med hele skolen – både eleverne, lærerne, ledelsen, pædagoger og teknisk personale.

På Motor Agency har vi været med til at udvikle Skolestyrken fra den spæde start. Vi har navngivet projektet, designet identiteten, udviklet adskillige timers e-learningsfilm, udformet undervisningsmaterialer, messematerialer, markedsføring og meget, meget andet.

Sorry!
We are updating our international site.
Will be up soon - stay tuned.